2014-08-22 Od września odblaski obowiązkowe
godlo

Od 31 sierpnia pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych. To efekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które wchodzi w życie z końcem miesiąca. Osobom, które nie dostosują się do przepisów grozi mandat od 20 do 500 złotych.

Przypomnijmy, że dotychczas „odblaskowy” obowiązek dotyczył tylko dzieci poniżej 15. roku życia. Projektodawcy uzasadniają, że koszty wyposażenia w odblaski są bardzo niskie, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków - znacznie wyższe i trudne do oszacowania.