2014-03-28 Odbiór odpadów selektywnie zbieranych z dnia 28 marca 2014 r.
herb_100x100 Z powodu problemów technicznych odbiór odpadów selektywnie zbieranych z miejscowości Wróblewo, Grabiny-Zameczek, Osice i Steblewo w dniu 28 marca 2014 r. nastąpi w dniu 29 marca 2014 r.