2014-07-03 Odpisy z ksiąg wieczystych przez internet
godlo

 Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dwie nowe usługi, które umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ksiąg wieczystych z możliwością wydruku ich odpisu oraz do elektronicznego Krajowego Rejestru Karnego. Za pomocą internetu będzie można otrzymać odpis z księgi wieczystej w formie pliku PDF. Po wydrukowaniu będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd.

1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości - od tego dnia po dokonaniu opłaty, pobierzemy ze strony internetowej plik PDF, z odpisem księgi wieczystej. Po wydrukowaniu, ma moc dokumentu, o wartości tradycyjnego odpisu.  

więcej