2016-03-24 Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry na terenie województwa pomorskiego
godlo

Szkody wyrządzone przez bobry nie są szacowane w okresie zimowym przy występującej pokrywie śnieżnej, a dopiero po jej ustąpieniu.
Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat dokonywane jest przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego osoby.
więcej
Do pobrania:
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
Zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry na terenie województwa pomorskiego