2012-01-20 Oferta Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku
OSCR

Wykonujemy działalność usługową w zakresie badań chemiczno-rolniczych:

- analizy gleby odczynu i zawartości składników pokarmowych (makro i mikroelementy);

- analizy materiału roślinnego, płodów rolnych i pasz gospodarskich;

- analizy nawozów mineralnych, naturalnych i wapniowych;

- oznaczenie skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką;

- oznaczenie zawartości azotanów w płodach rolnych,

- analizy ścieków o osadów komunalnych, odpadów przemysłowych. więcej