2015-02-18 Ogłaszamy konkurs na Fora Lokalne Programu Równać Szanse 2014! (18.03.2015)
FIR

Po raz kolejny ogłaszamy konkurs na organizację Forów Lokalnych Programu „Równać Szanse”. Forum Lokalne polega na przeprowadzeniu jednodniowego spotkania przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz młodzieży, które ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z ich miejscowości.
W konkursie mogą wziąć udział lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie "Równać Szanse" od 2000 roku i mają siedzibę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Wyłączone z konkursu są organizacje i instytucje, które realizowały Fora Lokalne po 2010 roku. wiecej