2013-12-13 OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI (postępowanie odwołane)
herb_100x100 Koncesjodawca informuje, że zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o Koncesji SEKCJI IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIE; punkt 4, zgodnie z którym Koncesjodawca może odwołać postępowanie, gdy wystąpi wada lub okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na usługi niniejsze postępowanie ulega odwołaniu więcej