2015-10-19 Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny (4.11.2015)
herb_100x100

W związku z wyznaczeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie do organizacji pracy z rodziną, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) poszukuje kandydata do pracy na stanowisko asystenta rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w systemie zadaniowego czasu pracy, oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. więcej