2014-11-27 Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym - Koźliny (23.12.2014)
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ograniczony do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.więcej