2016-01-14 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Suchy Dąb (21.01.2016)
herb_100x100

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i   innych form wychowania przedszkolnego, I klas szkół podstawowych oraz I klasy gimnazjum, dla których Gmina Suchy Dąb jest organem prowadzącym.więcej