2017-10-11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Dostawa wyposażenia OWP w Suchym Dębie, OWP w Grabinach-Zameczku i OWP w Koźlinach w wyposażenie elektroniczne, pomoce dydaktyczne, materiały papierniczo-biurowe oraz zabawki w ramach projektu (ZP.271.24.2017)
herb_100x100

Ogłoszenie nr 500042026-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.
            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawywięcej