2014-03-12 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Pelletu (Zespół Szkół)
herb_100x100 Suchy Dąb: Dostawa pelletu o wymiarach 6 mm. do kotłowni przy Zespole Szkół w Suchym Dębie w latach 2014 i 2015
Numer ogłoszenia: 52297 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
               OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy więcej