2017-09-28 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb (ZP.PN.271.12.2017)
herb_100x100

Ogłoszenie nr 500035478-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlanewięcej