2012-09-20 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek 
herb_100x100 Suchy Dąb: Remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej w kaplicy filialnej pw. św. Trójcy w miejscowości Grabiny-Zameczek
Numer ogłoszenia: 202467 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012
         OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane więcej