2012-07-17 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Roboty budowlane - Kościół we Wróblewie
herb_100x100 Suchy Dąb: Wykonanie izolacji oraz remont drewnianej konstrukcji ścian ryglowych chóru i stropu w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie, gmina Suchy Dąb
Numer ogłoszenia: 155091 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane więcej