2014-10-24 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego (ZP.271.1.2014)
herb_100x100

Numer ogłoszenia: 354118 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
            Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa RODŁO, 11-go Listopada, 82-500 Kwidzynwięcej