2017-08-11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.7.2017)
herb_100x100

Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach
Ogłoszenie nr 500012317-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.
           OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlanewięcej