2013-01-08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 500 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500.000 PLN w roku 2012
Numer ogłoszenia: 4405 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi więcej