2013-05-15 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 600 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w 2013 roku do wysokości 600 000 PLN
Numer ogłoszenia: 76355 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
           OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi więcej