2013-10-11 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kredyt 700 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu 2013 roku do wysokości 700.000 pln
Numer ogłoszenia: 211411 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
          OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi więcej