2012-02-06 OGŁ. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii
herb_100x100 Suchy Dąb: 1. WYWÓZ ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB 2. USUWANIE AWARII NA SIECIACH I PRZYŁĄCZACH WODNO - KANALIZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB

 

Numer ogłoszenia: 29539 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012

           OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Więcej