2013-01-08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii 2013
herb_100x100 Suchy Dąb: 1. Wywóz ścieków, ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb. 2. Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno - kanalizacyjnych znajdujących się na terenie gminy Suchy Dąb
Numer ogłoszenia: 3971 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi więcej