2011-11-30  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2) - usługi - kredyt 1 100 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w roku budżetowym 2011 w wysokości do 1.100.000,00 pln

 

Numer ogłoszenia: 404180 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

          OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Więcej