2015-12-31 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -UNIEWAŻNIONE
herb_100x100

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) Gmina Suchy Dąb ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

1. Nazwa i adres organizatora
Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
Organizator przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z  art. 19. ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej Gminę Suchy Dąb, dla której Gmina Suchy Dąb jest organizatorem.
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej, niż na jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
5. Zmiana informacji.
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.więcej