2012-06-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Kościół we Wróblewie
herb_100x100 Suchy Dąb: Wykonanie izolacji oraz remont drewnianej konstrukcji ścian ryglowych chóru i stropu w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie, gmina Suchy Dąb
Numer ogłoszenia: 128299 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanewięcej