2013-09-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło
herb_100x100 Suchy Dąb: Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło
Numer ogłoszenia: 178259 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlanewięcej