2017-06-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach (ZP.271.4.2017)
herb_100x100

Wykonanie modernizacji placów zabaw w OWP w Suchym Dębie, w OWP w Grabinach-Zameczku i w OWP w Koźlinach
Ogłoszenie nr 534489-N-2017 z dnia 2017-06-19 r. 
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlanewięcej