2011-10-26  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - kredyt  1 100 000 zł
herb_100x100

Suchy Dąb: Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego występującego w roku budżetowym 2011 w wysokości do 1.100.000,00 pln

Numer ogłoszenia: 353290 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  Więcej