2012-12-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - kredyt 500 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500.000 PLN w roku 2012

          Numer ogłoszenia: 264289 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 więcej