2013-03-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - kredyt 600 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w 2013 roku do wysokości 600 000 PLN
Numer ogłoszenia: 41419 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiwięcej