2013-09-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - kredyt 700 000 zł
herb_100x100 Suchy Dąb: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu 2013 roku do wysokości 700.000 pln
Numer ogłoszenia: 385654 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi więcej