2018-08-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. (ZP.271.11.2018) (19.10.2018)
herb_100x100

Numer postępowania ZP.271.11.2018

Typ postępowania Postępowanie PZP

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczonywięcej