2011-08-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - transport autobusowy
herb_100x100

Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół w Gminie Suchy Dąb oraz odwozu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych
Numer ogłoszenia: 224606 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. wiecej