2012-08-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - transport autobusowy 2012-2013
herb_100x100 Suchy Dąb: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół w Gminie Suchy Dąb oraz odwozu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych
Numer ogłoszenia: 169089 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi