2013-08-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - transport autobusowy 2013-2014
herb_100x100 Suchy Dąb: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół w Gminie Suchy Dąb oraz odwozu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych
Numer ogłoszenia: 156999 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi