2011-12-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii
herb_100x100 Suchy Dąb: 1. WYWÓZ ŚCIEKÓW ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB 2. USUWANIE AWARII NA SIECIACH I PRZYŁĄCZACH WODNO - KANALIZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB

 

              Numer ogłoszenia: 440526 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011 więcej