2012-12-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wywóz ścieków oraz usuwanie awarii
herb_100x100 Suchy Dąb: 1. Suchy Dąb: 1. Wywóz ścieków, ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb. 2. Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno - kanalizacyjnych znajdujących się na terenie gminy Suchy Dąb

 

              Numer ogłoszenia: 263967 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 więcej