2012-08-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane - Kaplica Grabiny-Zameczek
herb_100x100 Suchy Dąb: Remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej w kaplicy filialnej pw. św. Trójcy w miejscowości Grabiny-Zameczek

Numer ogłoszenia: 302912 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012

          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane