2013-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi - Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
herb_100x100 Suchy Dąb: Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków zlokalizowanych na terenie powiatu gdańskiego i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
w roku szkolnym 2013/2014

Numer ogłoszenia: 162405 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi