2018-01-23 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb - zadanie II  (ZP.271.2.2018) (06.02.2018)
herb_100x100

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-06, godzina: 10:00więcej