2011-12-01  Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, wykonywanego przez Gminę Suchy Dąb. Więcej