2013-08-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Suchy Dąb, w gminie Suchy Dąb
herb_100x100

 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Dąb Uchwały Nr 0007.XXXI.269.2013 z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/204/06 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb obejmujący działki geodezyjne nr 100/62, 100/63, 100/64, cz.100/67, 100/68, 100/69, cz.100/3, cz.100/4, cz.100/5 i 150/3.więcej