2013-02-04 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb, obejmującego dz. geod. 100/62, 100/63, 100/64, cz. 100/67, 100/68,cz. 100/3, cz. 100/4, cz. 100/5 i 150/3 więcej

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Suchy Dąb, obejmującego dz. geod. 100/62, 100/63, 100/64, cz. 100/67, 100/68,cz. 100/3, cz. 100/4, cz. 100/5 i 150/3