2016-03-07 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 7 marca 2016 roku o przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokalu
herb_100x100

Ogłasza się pierwszy przetarg pisemny ograniczony na najem na okres 20 lat, lokalu użytkowego składającego się z 36 pomieszczeń (zwanego dalej lokalem), o łącznej powierzchni użytkowej 366,98 m2, położonego w budynku przy ul. Gdańskiej 32 w miejscowości Suchy Dąb, na działce nr 101/1 o powierzchni 0,2600 ha, obręb Suchy Dąb, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/00113620/0, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom z terenu Gminy Suchy Dąb. więcej