Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - do dnia 28 lutego 2022 roku wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, jeśli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Przypominamy, że ze względu na stan epidemii koronawirusa, zawieszona została możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Suchy Dąb. Osobiste wizyty w urzędzie możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania na konkretną godzinę.

Możliwe jest również pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej zamontowanej przy wejściu do budynku urzędu.

Prosimy, aby nie wrzucać do skrzynki podawczej wniosków o wydanie dowodów osobistych, wniosków o zameldowanie i wymeldowanie oraz wniosków dotyczących działalności gospodarczej (CEIDG-1). W tych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny:

Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 58 355 68 48

Podatki: 58 355 68 33, 58 355 68 36

Gospodarka odpadami: 58 355 68 47

Sekretariat: 58 355 68 00

Ochrona środowiska: 58 355 68 45

Gospodarka nieruchomościami: 58 355 68 50

Drogi: 58 355 68 46

Pozostałe: https://suchy-dab.pl/index.php/kontakt.html

Wszelkie sprawy, które nie wymagają wizyty osobistej, prosimy załatwiać drogą elektroniczną (e-PUAP) lub telefoniczną.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o odłożenie osobistej wizyty w urzędzie na późniejszy termin.

Numer konta bankowego: 11 8337 0001 0000 1690 2000 0002