OSTRZEŻENIE

Od godzin wieczornych 5 grudnia do godzin wieczornych 6 grudnia br.

w strefie brzegowej przewidywany jest bardzo silny wiatr o kategorii

HURAGANU, z kierunku południowo-zachodniego do północno-

zachodniego, w porywach do 120-135 km/h

Poziom rzek można śledzić tutaj