2012-03-22 Otwarty konkurs ofert
herb 100x100  Wójt Gminy Suchy Dąb

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w 2012 roku

           - w zakresie Kultury Fizycznejwiecej