2018-11-15 Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB (6.12.2018)
herb_100x100

Zarządzenie Nr OB.0050.331.2018 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. więcej