Wójt Gminy Suchy Dąb działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2023 w zakresie sportu.

Do pobrania: