2014-11-21 Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej (12.12.2014)

herb_100x100

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Krzywym Kole. więcej